onesignal pushe.co s-3.664-0.699-5.062-2.099c-1.397-1.398-2.097-3.087-2.097-5.065s0.699-3.667,2.097-5.065c1.397-1.399,3.085-2.099,5.062-2.099 s3.664,0.699,5.062,2.099C223.888,120.556,224.587,122.244,224.587,124.223z"/> ``

مراحل اشتراک‌گذاری اپلیکیشن‌‌ها

ممکن است به دلایلی مایل باشید به شخص دیگری اجازه دهید تا به کاربران اپلیکیشن‌های شما اعلان ارسال کند. در روش به اشتراک‌گذاری اپلیکیشن‌ها شما می‌توانید اپلیکیشن‌های خود را با دیگر پنل‌ها به اشتراک‌ بگذارید یا از دیگر پنل‌ها اپلیکیشن‌هایی را به اشتراک بگیرید. در این حالت فرد به اشتراک‌گذارنده و فرد دریافت‌‌کننده اختیار ارسال اعلان به اپلیکیشن‌های اشتراک‌گذاری شده را دارند. فرد به اشتراک‌گذارنده اپلیکیشن‌ها می‌تواند آمار تعداد کلیک و تعداد مخاطبین و تعداد دریافت‌ها در اعلان‌های ارسالی توسط فرد دریافت‌کننده به اپلیکیشن‌های به اشتراک‌گذاری شده را مشاهده نماید.‌ همچنین فرد به اشتراک‌گذارنده می‌تواند اعلان‌های ارسال شده توسط فرد دریافت‌کننده اپلیکیشن‌ها، به اپلیکیشن‌های به اشتراک‌گذاری شده را مشاهده نماید.


برای به اشتراک‌گذاری اپلیکیشن باید گام‌های زیر را طی کنید.

ثبت درخواست به اشتراک‌گذاری اپلیکیشن توسط به اشتراک‌گذارنده

همان ‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید فرآیند به اشتراک‌گذاری اپلیکیشن با ثبت درخواست به اشتراک‌گذاری اپلیکیشن توسط فرد به اشتراک‌گذارنده آغاز می‌شود.پس از کلیک بر روی گزینه انتقال یا اشتراک اپلیکیشن پنجره انتقال یا اشتراک اپلیکیشن بصورت زیر برای شما به نمایش در می‌آید:سپس اپلیکیشن‌هایی که قصد به اشتراک‌گذاری آن‌ها را دارید،انتخاب کنید و ایمیل پنل دریافت‌کننده اپلیکیشن‌ها را وارد کنید. همچنین شما می‌توانید برای فرد دریافت‌کننده حق اشتراک اپلیکیشن‌های خود محدودیت ارسال روزانه تعریف کنید. به‌اینصورت که فرد دریافت‌کننده بیشتر از مقدار تعریف شده نمی‌تواند به اپلیکیشن‌های اشتراک‌گذاری شده با پنل شما اعلان ارسال کند. در صورت ثبت موفقیت‌آمیز درخواست، تصویر زیر به شما نمایش داده می‌شود:
تایید درخواست به اشتراک‌گذاری اپلیکیشن (فرد به اشتراک‌گذارنده)

پس از ثبت موفقیت‌آمیز درخواست به اشتراک‌گذاری اپلیکیشن، ایمیلی حاوی لینک تاییدیه این درخواست برای فرد به اشتراک‌گذارنده ارسال می‌شود. در صورت کلیک بر روی لینک تایید درخواست به اشتراک‌گذاری اپلیکیشن، شما به صفحه داشبورد پنل خود منتقل خواهید شد و پنجره زیر که حاوی اطلاعات به اشتراک‌گذاری اپلیکیشن است، به شما نمایش داده‌ خواهد شد:شما می‌بایست در صورتی که اطلاعات صحیح هستند گزینه قبول و در غیر اینصورت گزینه انصراف را انتخاب نمایید.تایید درخواست به اشتراک‌گذاری اپلیکیشن (فرد دریافت‌کننده)

پس از تایید به اشتراک‌گذاری اپلیکیشن‌ها توسط فرد به اشتراک‌گذارنده، ایمیلی حاوی لینک تاییدیه این درخواست برای فرد دریافت‌کننده اپلیکیشن‌ها هم ارسال‌ می‌شود. فرد دریافت‌کننده در صورت کلیک بر روی لینک تایید درخواست به اشتراک‌گذاری اپلیکیشن، به صفحه داشبورد پنل منتقل‌ خواهد شد و پنجره زیر که حاوی اطلاعات به اشتراک‌گذاری اپلیکیشن است، به او نمایش داده خواهد شد:در صورت تایید اطلاعات توسط فرد دریافت‌کننده درخواست به اشتراک‌گذاری اپلیکیشن با موفقیت صورت می‌گیرد.

نحوه لغو قرارداد اشتراک‌گذاری

هر یک از طرفین به هر دلیلی ممکن است بخواهند قرارداد ایجاد شده را لغو کنند. برای اینکار کافی است گزینه مدیریت دسترسی‌ها را از قسمت اطلاعات کاربری همانند تصویر زیر انتخاب کنید.
سپس همانند تصویر زیر به سربرگ دسترسی‌ها بروید و بر روی آیکون ضربدر قراردادی که می‌خواهید آن را لغو کنید، کلیک کنید.سپس پنجره لغو قرارداد همانند شکل زیر به شما نمایش داده می‌شود:در صورتی که اطلاعات صحیح هستند گزینه قبول و در غیر اینصورت گزینه انصراف را انتخاب نمایید.مشاهده اعلان‌های ارسالی (فرد به اشتراک‌گذارنده)

ممکن است فردی که اپلیکیشن‌های خود را به اشتراک‌ می‌گذارد، قصد دیدن اعلان‌های ارسالی فرد دریافت‌کننده به اپلیکیشن‌های اشتراک‌گذاری شده را داشته باشد. برای این منظور شما باید به سربرگ ارسال‌های همکاران در قسمت مدیریت دسترسی‌هاکه در قسمت قبل توضیح داده شد ، مراجعه کنید.در این مرحله بر روی شناسه اعلانی که قصد مشاهده جزئیات آن را دارید کلیک کنید. سپس پنجره زیر که حاوی اطلاعات اعلان ارسالی می‌باشد به شما نمایش داده می‌شود.